دانشنامه چاپ ایران فردا -دسته بندی: بسته بندی

بسته بندی به قراردادن کتاب ها در کنار هم در روش های مختلف برای جا به جایی میگویند : انواع بسته بندی : بسته بندی شیرینگ کتاب، نخ کتاب و کارتن کتاب است.

به بالای صفحه بردن